Boeken

Het boek is  uitgekomen bij uitgeverij Boom/Lemma (den Haag), bevat 175 pagina’s. Link:  https://www.bol.com/nl/f/leuker-lesgeven/30514514/

Het boek:

Als docent, trainer, leraar of hoe je jezelf ook wilt noemen wil je bij voorkeur leuk en inspirerend lesgeven aan een inspirerende groep. Als de groep leuk, meewerkend en toegankelijk is , lijkt het halve werk al gedaan en hoef je alleen nog maar een uitnodigend lesprogramma te hebben. Veel negatieve ervaringen op het gebied van lesgeven worden afgedaan met de bewering dat de groep niet leuk was of zelfs ronduit moeilijk. Negatieve ervaringen met groepen kunnen soms vervelende gevolgen hebben. 

Angst om weer voor de groep te staan, verlies van passie en bevlogenheid kan een eerste aanleiding zijn tot het ontstaan van compassiemoeheid of zelfs een burn-out. (Weer) plezier hebben in omgaan met lesgroepen kan helpen het proces van afbranden te doen omkeren. Dit boek kan hierbij een rol spelen. Door de praktische toepassing van basale elementen van het lesgeven, kan elke docent hier
vinden wat zij of hij nodig heeft om leuker les te geven.

 Voor wie is het boek bestemd?

Dit boek helpt je om plezier in lesgeven te (her)vinden en is in eerste plaats bedoeld voor (aankomend) docenten op ROC’s , HBO’s en Universitair onderwijs. Echter de informatie is breed toepasbaar zodat ook docenten in het voortgezet onderwijs er mee uit de voeten kunnen. Het boek is ook uitstekend geschikt binnen lerarenopleidingen. Met name hoofdstuk 2 is zeer geschikt voor een professionaliserings- en/of coachingstraject.

Met name de praktijksituaties kunnen verdiept en geoefend worden. Dit boek is gebaseerd op een aantal bekende sociaalpsychologische theorieën. Deze worden vertaald naar praktische onderwijssituaties die essentieel zijn om leuker les te geven aan groepen.

15 mei 2014 is mijn 2e boek “Focus op groepsdynamica”uitgekomen bij BOOM/LEMMA.( 9789059317925 | paperback | 197 pagina’s | € 17,50)

Tijdens mijn studie sociale psychologie aan de UvA bestudeerde ik veel interessante literatuur  over groepsdynamica. Hieruit werd mij duidelijk dat groepsdynamica onmisbaar is voor iedereen die met groepen werkt. Dit leidde tot het schrijven van een boek over Groepsdynamica. Het boek is opgebouwd aan de hand van “20 vragen“. Door deze vragen is het een overzichtelijk en herkenbaar boek geworden.

De theorie in dit boek is vanuit een breed blikveld beschreven en de voorbeelden die worden gebruikt zijn onder andere gericht op de gezondheidszorg, het onderwijs, de politie, de sport en het bedrijfsleven. Ik hoop dat dit boek mede zal bijdragen aan het vergroten van groepsdynamische kennis in al die gebieden waar met groepen wordt gewerkt of waarvan men deel uitmaakt.

BOOM LEMMA  organiseerde in maart 2013 een weblecture door  BOC-onderwijsadvies in het kader van groepsdynamica. Klik hier voor de weblecture.

Het boek wordt voorgeschreven aan studenten Bachelor Psychologie van de Universiteit van Tilburg

Recensie (7 september 2014)

Het nieuwe boek van Monique Bekker gaat over groepsprocessen. Aan de hand van 20 kernvragen komen al die processen aan bod die binnen een groep  kunnen spelen en hoe je daarop als leider/docent of zelfs groepslid kunt inspelen.

Handig, want wie voor groepen mensen staat weet hoe leuk, maar ook hoe lastig het soms kan zijn. Groepen kunnen elkaar maken en breken. Door vanaf het begin vinger aan de pols te houden en dit boek als achtergrondinformatie in je achterhoofd te houden, weet je hoe groepen functioneren, zich ontwikkelen en hoe je hierop kunt anticiperen.

Alle vragen die je je kunt stellen over groepsprocessen komen aan bod. Het betreft vragen waar inmiddels een goed antwoord op mogelijk is. Maar ook nog niet of niet goed genoeg beantwoorde kwesties komen aan bod. Er wordt een makkelijk leesbare beknopte samenvatting gegeven van beschikbare kennis en waar mogelijk of nodig worden kritisch de grenzen van de kennis verkend door de schrijfster. Zelfs een blik op de toekomst (zoals neurowetenschap) komt aan de orde.

Waarom handig?

Veel tips en achtergrondinformatie zijn m.i. een prettige aanvulling voor competenete ervaren- en beginnende docenten of anderen die voor groepen staan. Beschreven wordt o.a. hoe je kunt ingaan op lastige situaties, waarom groepen op een bepaalde manier werken, welke machtspelletjes er gespeeld worden, hoe een groep succesvol kan zijn, hoe je omgaat met conflicten, communicatieverbetering, emoties en groepen, feedback geven aan groepen etc.

Ik heb het boek net uit en ja, ik ben er blij mee. Het is een waardevolle aanvulling [en soms een wake-up call] op hetgeen ik al wist.

Goed geschreven Monique! Aanrader!

Recensie (zomer 2014)

In twintig hoofdstukken beantwoord de auteur allerlei vragen die worden gesteld als het gaat om groepsdynamica: ‘Hoe blijft een groep een groep?, ‘Welke groepen zijn succesvol?’, ‘Waarom ontstaan er conflicten binnen groepen’ en ‘Hoe kan communicatie binnen groepen worden verbeterd?’. Ook beschrijft ze onderzoeken op het gebied van groepsdynamica en licht ze toe wat de biologie en neurowetenschap met hun onderzoek naar het menselijke brein zullen bijdragen aan de groepsdynamica in de nabije toekomst. De auteur, onderwijstrainer en docentcoach, heeft een praktisch boek willen schrijven voor een breed publiek. Darrvoor gebruikt ze voorbeelden die onder andere gericht zijn op gezondheidszorg, onderwijs, politie, sport en bedrijfsleven. Het boek is geschikt voor iedereen die meer wil weten van groepsdynamica en die deze kennis wil toepassen. De auteur geeft trainingen in groepsdynamica en coachingsvaardigheden binnen het hoger onderwijs. Met woordenlijst, literatuurlijst en register.

Recentie door Marguerite Irrgang: Docent en Onderwijsjournalist (augustus 2015)

Leuker lesgeven – Monique Bekker

Hoe kunnen we het lesgeven weer leuker maken. Nu de zomervakantie eraan komt zijn de meeste docenten redelijk uitgeblust. Zinnen als: “Wat u vertelt klopt niet” en “We hebben dit al van een andere docent gehad” zijn nu net niet de opmerkingen van studenten waar op een docent normaal al niet zit te wachten. Als ie op z’n tandvlees loopt helemaal niet. Ook zijn de meeste leerlingen en studenten net iets drukker dan normaal. Tijd om na de vakantie weer eens orde op zaken te stellen in de klas. 
Leuker lesgeven is een boek om na een welverdiende vakantie inspiratie uit te halen om zo met nog meer goede moed het nieuwe schooljaar in te gaan. 
In haar boek heeft Monique Bekker een aantal theorieën uit de sociale psychologie vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Groepsdynamica speelt in dit boek een grote rol. Er worden veel praktijkvoorbeelden gegeven en als docent kun je ook aan de slag met oefeningen. Op deze manier krijg je de broodnodige informatie om weer fris van start te gaan in het nieuwe schooljaar. 
Monique Bekker heeft een heldere kijk op het vak. Heel af en toe laat ze de lezers met vraagtekens zitten. Zo schijft ze dat in vijf minuten in een klas kan zien of een docent ’t heeft of niet. Als lezer wil ik dan heel graag veel voorbeelden lezen en een checklist waarbij ik zelf kan nagaan of ik daar bij hoor. Hoe kan ik mezelf verbeteren? 
Aan het einde van het boek volgen interviews met ervaringen van collega-docenten. Wat mij betreft had juist die uitwerking veel eerder aan bod mogen komen. Het boek wordt dan nog beter geïllustreerd met voorbeelden en aan de hand van die voorbeelden is het misschien mooier om de theorie aan de praktijk te koppelen. Uitspraken van docenten zouden een mooi begin kunnen zijn van elk hoofdstuk.
Al met al is dit een helder en goed doordacht boek. De illustratief passen bij de tijd en de bijbehorende website ook. Docenten die het even niet meer zien zitten of die op zoek zijn naar een manier om te reflecteren kunnen met de uitwerking van dit boek zeker leuker gaan lesgeven. 

Dit recent uitgekomen boek biedt handvatten om de veranderende samenwerking in de zorg en daarmee de continuïteit van zorg vorm te geven.In vier delen komen achtereenvolgens aan de orde: noodzaak en theoretische achtergronden van samenwerken, praktische verbetermogelijkheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk, bijscholing en richtlijnontwikkeling, een beschrijving van een twaalftal inspirerende praktijksituaties en ten slotte een blik op de toekomst met aandacht voor informatietechnologie, organisatie en bekostiging.Monique Bekker heeft in dit boek één van de hoofdstukken geschreven, waaarin beschreven staat hoe samenwerkingsvaardigheden worden
aangeleerd.

Uitgebreide beschrijving

De samenwerking in de zorg verandert sterk. Door toepassingen van informaticatechnologie, door mondigere patiënten, door steeds meer aandacht voor chronische ziekten en multimorbiditeit en door taakherschikking.

Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. In de pers lezen we soms dat het door geen of slechte samenwerking ernstig mis kan gaan. Optimale samenwerking wil zeggen dat professionals openstaan voor wat de ander doet en zich bewust zijn deel uit te maken van het netwerk rond de patiënt. Samenwerken is dus een noodzaak en kan ook veel voldoening geven.

Dit boek biedt handvatten om die veranderende samenwerking en daarmee de continuïteit van zorg vorm te geven. Het is geschreven voor huisartsen, medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal-geneeskundigen. En zeker ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, physician assistants, paramedici en andere zorgprofessionals. 

Alle bijdragen van de 38 verschillende auteurs in dit boek zijn geschreven met in gedachte de patiënt als middelpunt.

Voor wie?

Huisartsen, medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal-geneeskundigen. En zeker ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, physician assistants, paramedici en andere zorgprofessionals.

Link: https://www.bsl.nl/shop/veranderende-samenwerking-in-de-zorg-9789031399727.html

 

Naast haar activiteiten als trainer, coach en docent, is Monique Bekker ook actief als auteur. Inmiddels heeft heeft zij drie, op groepsdynamica gerichte, boeken op haar naam staan, is zij mede-auteur van een vierde boek en schrijft zij met enige regelmaat columns en artikelen voor verschillende (vak)bladen. 

Artikelen

 Hieronder vindt u hiervan een selectie:

  • Onderwijs en Gezondheidszorg

Een artikel over “leuker lesgeven” in het vakblad “onderwijs en gezondheidszorg”, gericht op opleiders in de gezondheidszorg. Lees hier het artikel.

  • AenO-items

De nieuwsbrief van NIP/WAOP Arbeids-en Organisatiepsychologie, waarin Monique Bekker op regelmatige basis een column schrijft. Lees deze hier.

Publicaties in AD en Trouw

file:///C:/Users/Monique%20Bekker/Documents/groepsdynamica%202e%20druk/groepsdynamica%202e%20druk/Als%20de%20ski-klungel%20mee%20op%20wintersport%20gaat%20-%20NRC.html

http://De nachtmerrie van velen_ urenlang vastzitten met je collega’s _ AD Werkt _ AD.nl.html