ACT-Methode

ACT is een training gebaseerd op de (wetenschappelijk aangetoonde) ACT-methodiek. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor raak je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Thema’s die voorbij komen zijn o.a.: accepteren dat moeilijkheden bij het leven horen, loskomen van lastige gedachten, een meer flexibele relatie met jezelf creëren, weten wat je werkelijk wil doen met je leven, meer genieten in het moment. 

Processen binnen ACT.

Creatieve hulpeloosheid (controle en vermijding): Het willen vermijden van moeilijke gedachte, lastige gevoelend en ervaringen. Meestal lukt dit niet en/of zijn de gevolgen van vermijden vervelender dan wat we daarvoor hadden  ervaren. 

Acceptatie en bereidheid: Oefenen met het bewust en actief toelaten van dingen die je eigenlijk liever niet wil denken,voelen en ervaren. Bereidheid kun je oefenen en trainen, ben je daartoe bereid?

(Cognitieve) Defusie: Gedachten kunnen soms heel echt aanvoelen, het denken aan een citroenzuurtje kan je kaken doen samentrekken. Soms handig maar juist vervelend als je je leven te veel laat bepalen door serieuze gedachten en gevoelens. Binnen ACT leer je om hier wat meer afstand van te nemen.

Mindfulness (leven in het hier en nu): Ben je vooral met het verleden of juist vooral met de toekomst bezig? Mindfulness leert je om te focussen op het hier en nu. Je gaat hierdoor meer voelen, ruiken, zien en horen. Dit kan al met kleine, simpele oefeningen en vereist geen uitgebreide training of meditatie.

Het zelf: Wat voor  relatie heb je met jezelf? Ben je je eigen beste vriend, of zou je wel wat vriendelijker met jezelf om kunnen gaan? Of ben je tegenover anderen milder dan tegenover jezelf? 

Waarden: Wat vind je nou echt belangrijk in je leven? Doe je vooral wat je moet doen, en niet wat je zou willen doen? Binnen dit thema mag je hardop dromen, en daarbinnen zijn geen beperkingen.

Toegewijd handelen: Als je weet waar je heen wil in je even, kun je bewuste keuzes maken. Heb je later als je terugkijkt op je leven, het leven geleefd wat je wilde leven? 

Psychologische flexibiliteit: Je hebt geleerd dat vechten en vermijden je afhoudt van waar het echt om gaat in het leven. Je voelt bewust, in plaats van ergens van weg te lopen. Je neemt afstand van je verstand, focust op het hier en nu hebt een compassievolle verbinding met jezelf en je waarden, en gaat naar waar je wilt gaan.