Monique-20211202-WA0003

Even voorstellen

Monique Bekker (1963) is sociaal psycholoog, arbeid & organisatie-psycholoog NIP, Velon geregistreerd lerarenopleider en opleider binnen onderwijs en zorg. Daarnaast is zij docent, assessor, trainer, begeleider en ACT Opleider. Zij begeleidt onder andere mensen die vastlopen in werk of prive omstandigheden, en helpt hen om ‘lichter’ en met meer veerkracht in het hier en nu te staan. Dit doet zij vanuit de visie dat je problemen in het leven niet kunt ontlopen, maar er wel anders mee om kunt gaan. Niet door altijd positief te denken, maar jezelf juist ruimte geven om ook nare gevoelens te ervaren. Hierbij hoort ook een meer zachtaardige relatie met jezelf creëren en vanuit daar je eigen keuzes maken. Je waarden (en niet je angsten) zijn hierin je kompas. 

Monique werkt samen met Fast Lane Vitality waarbij via  individuele interventies de werknemer wordt begeleid om snel weer gezond en volledig te functioneren op het werk en thuis (kijk voor meer info op www.fastlanevitality.nl

Daarnaast  levert Monique vanuit haar professie een bijdrage aan trajecten binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, met name binnen opleidingen in de zorg en welzijnsector. Een deel van haar taken is het beoordelen van lerarenopleiders voor het Velon register en het opleiden van docenten geneeskunde in het Amsterdam UMC. Haar werkwijze en stijl is vanuit betrokkenheid bij docenten en liefde voor de onderwijs- en de zorgsector. Ook psychologenpraktijken weten haar inmiddels te vinden daar waar het gaat om het bevorderen van professionele ontwikkeling als psycholoog.  het gaat hier om de basistraining ACT, Act in Groepen en de basistraining werken in en met groepen.

Zij heeft haar expertise opgebouwd door jarenlang te werken als docent(opleider), trainer en coach binnen het MBO, het HBO en het WO. Haar betrokkenheid bij de gezondheidszorg komt voort uit de tijd dat zij als verpleegkundige werkzaam was.  Met veel plezier én kunde verricht zij haar werkzaamheden altijd op de snijvlakken van lesgeven, coachen, trainen en begeleiden van groepen.  Daarnaast is zij auteur van o.a. ‘Groepsdynamica: werken in en met groepen (2016, 2020)’. Sinds 2016 werkt zij als adviseur,  trajectbegeleider en beoordelaar van VELON registratietrajecten. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandige vanuit haar bedrijf BOP Advies (voorheen BOC-onderwijsadvies).  Meer informatie leest u in haar CV.(cv Monique Bekker mei 2021)

Zij is opgenomen in het register van Arbeid- en Organisatiepsycholoog van het NIP. Daarnaast is zij Velon geregistreerd.

 • Werkzaam als arbeids- en organisatie psycholoog (Fast Lane Vitality) 
 • Begeleiden van ACT Intervisie (OhMyMood)
 • Groepsdynamica voor docenten Hogeschool v Utrecht (HBOV)
 • Velon registratie trajecten (IPABO Amsterdam, Hogeschool Zeeland, Saxion Hogeschool Deventer)
 • ACT Basistrainingen bij ‘Ohmymood’ psychologen
 • Trainingen Groepsdynamica bij ‘Ohmymood’ psychologen
 • Diverse ACT coaching en trainingsgroepen (Bosgroep)
 • Training Groepsdynamica bij VMBO LENTIZ Maasland
 • Training ‘ACT in Groepen’ voor psychologen (NIP accreditatie)
 • NIP: workshop ACT inzetten als opleider voor AenO psychologen
 • Hogeschool Inholland: onderwijs verzorgd voor de Master Advanced Health Informatics Practice
 • Psychologenpraktijk Perspectief: training: kennismaken met ACT
 • Stichting Comensha: training groepsdynamica ter ondersteuning van het rapport ‘groepsdynamica en arbeidsuitbuiting’. 
 • Hogeschool Inholland: Assessorentraining voor lerarenopleiders tweedegraads
 • DEBOSgroep – als (co) trainer bij de training ‘Voluit Leven’, gebaseerd op ACT
 • BRLO – adviseren, begeleiden en beoordelen van registratietrajecten lerarenopleiding
 • ROC Twente – Driedaagse training “groepsynamica” voor docenten op het MBO
 • Waerdenborch college – Coaching in verband met reïntegratietraject voor VMBO-docent
 • Rijn IJsselcollege – Training “groepsdynamica” voor docenten op het MBO
 • NIP – Workshop “groepsdynamica” voor de sectie arbeid & organisatie
 • De Bascule – Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen 
 • AMC – Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen, mentor en trainer van mentoren bij de basiskwalificatie onderwijs (BKO)
 • VUMC – Workshop “rollenspel” aan psychiaters en psychologen; begeleiden van mentoren inzake BKO en BKO kandidaten 
 • Meander Medisch Centrum – Themamiddag “samenwerken” verzorgd voor kinderartsen en doktersassistenten polikliniek
 • EVC Centrum Nederland – Assessor  en Portfolio-begeleider bij Verpleegkunde; Lerarenopleiding G &w en HBO Psychologie
 • Nederlandse Obesitas Kliniek – Training groepsdynamica verzorgd voor psychologen en coaches van de Obesitas Kliniek
 • Maris College – Workshop omgaan met ADHD
 • Hogschool InHolland – Lessencyclus groepsdynamica bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding), training “op de automatische piloot” bij docenten Human Resource Management, lessencyclus “psychologie van de adolescent” bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding), lessenclyclus “vakdiactiek en pedagogiek” bij studenten Kopopleiding (lerarenopleiding) en module “leerlingenzorg” en “klassenmanagement” bij studenten van verschillende lerarenopleidingen
 • Sociale verzekeringsbank – Workshop “op de automatische piloot” in combinatie met een teambuildingsdag voor leden van het trainersteam
 • Vrije Universiteit – Tutor/mentorschap eerste-, tweede- en derdejaars geneeskundestudenten, mentorschap artsen bij het behalen van de BKO-registratie (Basiskwalificatie onderwijs), trainer ten behoeve van artsen in opleiding tot tutor, trainer ten behoeve van diverse vakgerelateerde trainingen en workshops in jaar 1 tot en met 6 van de opleiding geneeskunde, bijdrage bij de kennismakingsdagen van VWO-leerlingen/aankomend geneeskundestudenten
 • Hogeschool van Amsterdam – Training “groepsdynamica” voor docenten aan de opleiding fysiotherapie
 • Spaarne ziekenhuis/Spaarne Gasthuis – Training “Leuker lesgeven” voor docenten in de masterfase van de opleiding geneeskunde
 • ROCASA – Training “leuker lesgeven” aan het team Zorg
 • Nederlandse vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde – Lezing “Leren is leuk” op het symposium “Leren en veranderen”
 • NCOI Opleidingsgroep – Materiaalontwikkelaar, docent en examinator bij de opleiding Leraar Zorg en Welzijn en de algemene lerarenopleiding, trainer bij de opleiding HBO Psychologie  op de onderdelen “algemene psychologie, “sociale psychologie”, ” begeleiding van ouderen”, “Gedrag in Organisaties” en “Opleiden in Organisaties”, begeleider van de bachelorscriptie, ontwikkelen en afnemen van tentamenmateriaal en werkzaam bij Incompany
 • Mieke Bouwens opleidingsbureau (communicatie en didactische training) – Workshop op het symposium “van woord tot daad
 • NOBTRA – Workshop “automatisch gedrag tijdens lesgeven” tijdens trainingsdag
 • Velon – Workshop “leuker lesgeven” tijdens congres
 • NVMO – Diverse workshops “coaching”, “lastige groepen” en “rollenspellen” tijdens medisch onderwijscongres
 • HGZO – Diverse workshops “coaching”, “lesgeven” en “groepsdynamica” tijdens congres