Lerarenopleider:
Monique Bekker is lerarenopleider en geregistreerd in het beroepsregister van Lerarenopleiders (BRLO.nl). Ook is zij lid van de Vereniging voor Leraren Opleiders Nederland (Velon.nl).
Wat betekent dit en wat kunt u qua dienstverlening verwachten van Monique Bekker via BOPadvies?


Als u werkzaam bent als lerarenopleider (op een opleidingsschool of in de praktijk)  kunt u eens onderzoeken of u zich wil laten opnemen in het beroepsregister.
https://velon.nl/beroepsregistratie/
Om in het beroepsregister opgenomen te worden dient u aan te tonen dat u de beroepsstandaard van de lerarenopleider onderschrijft en daarnaar handelt. file:///C:/Users/Monique%20Bekker/Documents/Velon%20totaal/3eDruk_BRLO_Boekje1_Beroepsst._v2.pdf
In bovenstaand document vindt u alle informatie rondom registratie.

Als lid van Velon en geregistreerd lerarenopleider ben ik beschikbaar voor het beoordelen van de aanvragen voor het register. Dit dient u aan te vragen via BRLO.nl . Als u een aanvraag via Velon doet kan deze door mij worden beoordeeld. Dit bepaalt de Registratiecommissie, en deze bewaakt ook dat Trajectbegeleiders geen beoordelaars zijn (zie hiernaast).

Traject begeleiding:

Daarnaast kunt u mij inzetten als begeleider voor trajecten die leiden naar een aanvraag. Er zijn daarbinnen diverse mogelijkheden:
– U huurt mij in voor het hele traject (meestal 4 tot 5 bijeenkomsten van 2 uur). Dit is met name relevant voor scholen en instellingen die nog niet thuis zijn in alles wat er komt kijken bij een registratie traject
– U huurt mij in voor de eerste en laatste bijeenkomst. U krijgt alle uitleg over het registratie traject in de eerste bijeenkomst en in de laatste bijeenkomst kom ik om vragen te beantwoorden en te helpen naar een afronding van de aanvraag. De tussenliggende bijeenkomsten begeleidt u zelf, of  laat u door een medewerker begeleiden,  bijvoorbeeld iemand die de registratie al heeft gedaan. Dit is dus met name relevant voor scholen en instellingen die wel al ervaring hebben met registratie maar behoefte hebben aan enige ondersteuning bij een registratie traject
– U huurt mij als in als persoonlijk begeleider om u wegwijs te maken in het aanvragen van uw registratie traject. Dit is relevant als u zelfstandig het registratie traject wil doorlopen.

Voor ieder traject wordt een offerte op maat gemaakt. Inholland, Avans en Aeres Hogeschool o.a. gingen u voor en hebben tot grote tevredenheid er al zeer veel geregistreerde lerarenopleiders bij gekregen.
Meer info? Stuur een mail naar m.bekker@bopadvies.nl of gebruik het contactformulier op de website.

 

Wat kunnen collega's van jou leren? (www.brlo.nl)