BKO Mentoraat:

Monique Bekker is BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) mentor en trainer van mentoren die een BKO kandidaat begeleiden. Zij doet dit voor de afdeling geneeskunde van het VUMC (Amsterdam UMC)
Wat betekent dit en wat kunt u qua dienstverlening verwachten van Monique Bekker via BOPadvies?

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die veel vraagt van de docent of opleider. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In het reguliere BKO-VUmc traject werkt u als beginnende docent toe naar de BKO. U doet dit aan de hand van didactische scholing, werkplekleren en het samenstellen van een portfolio.

Het reguliere BKO-traject is bedoeld voor beginnende docenten (met minder dan 5 jaar ervaring in onderwijs/opleiding). Het traject is een combinatie van leren in de praktijk en het volgen van modulair onderwijs (10 dagdelen) op het gebied van didactiek. U past de theorie toe op uw eigen onderwijs/opleiding en legt uw leerervaringen vast in een portfolio.
Het BKO-traject ondersteunt uw ontwikkeling binnen de volgende competentiegebieden van onderwijs/opleiden:
• Ontwikkeling (van onderwijs) 
• Uitvoering
• Begeleiding
• Toetsing
• Evaluatie 

 De BKO-VUmc wordt erkend door andere UMC’s en Universiteiten in Nederland.

Als mentor begeleid ik u door het proces heen, kom ik o.a. kijken naar uw lessen, ondersteun ik u bij het maken van een lesopzet en een toets en nemen we samen een begeleidingsgesprek door dat u met uw student of promovendus heeft. Ook coach ik u op persoonlijke ontwikkeling en leer ik u hoe u kunt reflecteren op uw voortgang binnen het geven van onderwijs.
Wanneer u mij als mentor zou willen, kunt u als startend BKO-er contact opnemen met de organisatie van het BKO traject (docentprofessionalisering@vumc.nl).

 

 

Mentor training:

Daarnaast word ik regelmatig gevraagd om samen met de afdeling docentprofessionalisering, de BKO mentoren op te leiden. In een halve dag krijgt u informatie over het mentor zijn en hoe u de BKO deelnemers het best kunt begeleiden. Ook is er mogelijkheid voor intervisie met andere mentoren.
Meer info?
Stuur een mail naar m.bekker@bopadvies.nl of naar docentprofessionalisering@vumc.nl
of gebruik het contactformulier op de website.

Persoonlijk ben ik altijd bereid om te leren, al vind ik het niet altijd leuk als mij de les wordt gelezen (Winston Churchill)